Norge förr och nu

Dublin Core

Nimeke

Norge förr och nu
Sånger belysande Finlands historie
En gammal soldat. En lefnadssaga
Jerusalems förstöring
Åland, dess natur, folk och minnen
Hvad den gamle skolmästaren berättade. Ryssarne i Pärnå 1713. Skildring från Stora ofredens dagar
Hafsfisket på Sverges västkust samt Några ord om Finlands saltsjöfiske
Om bibliotek, läsesalar och föredrag för folket
Hufvuddragen af den s. k. matematiska geografin eller några ord om jorden såsom himlakropp
De gamla egypternas religion
Skildringar ur Finlands och Sverges historie I
Skildringar från Västra Nyland

Aihe

Kuvaus

[Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner. Häft. 13]
Skrifter utgifna af Sällskapet "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 14.
Skrifter utgifna af Sällskapet "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 15.
Skrifter utgifna af Föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 16.
Skrifter utgifna af Föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 17.
Skrifter utgifna af Föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 18.
Skrifter utgifna af Föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 19.
Skrifter utgifna af Föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 20.
Skrifter utgifna af Sällskapet "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 21.
Skrifter utgifna af Sällskapet "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 22.
Skrifter utgifna af Föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 23.
Skrifter utgifna af Föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 24.

Julkaisija

Tidnings- & Tryckeri-aktiebolagets tryckeri

Julkistamisajankohta

Kieli

sv

Provenienssi

Etusisäkannessa Gustaf Cygnaeuksen exlibris.