James A. Garfield, President i Nordamerikas förenta stater. Lefnadsteckning

Dublin Core

Nimeke

James A. Garfield, President i Nordamerikas förenta stater. Lefnadsteckning
Emigrationen. Tvänne uppsatser i en af dagens brännande frågor
En Byhistorie. Teckning ur folklifwet
Ur Finlands historie
Hårdt pröfwad. Skildring ur wärkligheten
Skuld och Försoning. En berättelse ur folklifwet
Om kopporna och vaksinationen
Prästens fosterdotter. Skildring ur det wärkliga lifvet
Om Runorna, Nordens älsta skriftecken
Herodes den Store
Under skilda fanor. Berättelse från 1788-90-års krig
Ombudsmän för Sällskapet "Svenska Folkskolans Vänner" i Finland
Berättelse afgifven af Direktionen för föreningen "Svenska Folkskolans Vänner" till föreningens årsmöte den 9 juni 1883
På landsbygden
Berättelse afgifven af Direktionen för föreningen "Svenska Folkskolans Vänner" till föreningens årsmöte i Helsingfors den 1 juni 1885
Trohet i det ringa. Berättelse ur folklifwet
En flicka som besökte folkskolan

Aihe

Kuvaus

[Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner]

Julkaisija

Tidnings- & Tryckeri-aktiebolagets tryckeri

Julkistamisajankohta

Kieli

sv

Provenienssi

Etusisäkannessa Gustaf Cygnaeuksen exlibris.

Kirjan selässä nimi Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner. Luetteloitu myös vanhassa paperikortistossa nimekkeellä Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner 1-12.