Djurens industrier

Dublin Core

Nimeke

Djurens industrier
Sånger och Sånglekar för lägre folkskolan och hemmet
Råd rörande folkbibliotek. 1. Vården af folkbibliotek. 2. Förteckning öfver lämpliga böcker
Om Finlands fiskar och fisket i Finland
Barndomsvännerna
Om jaktvård i Finland
Samvärkan mellan universitetsbildning och folkbildning i Upsala
Illustrerad beskrifning öfver Nylands län för skolorna
Djur och växter i deras inbördes förhållanden
Allmogekvinnan i hemmet
Ståndens uppkomst under medeltiden
Finlands geologiska utveckling från istiderna intill våra dagar

Aihe

Kuvaus

Skrifter utgifna af föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 25.
Skrifter utgifna af föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 26.
Skrifter utgifna af Föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 27.
Skrifter utgifna af föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 28.
Skrifter utgifna af föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 29.
Skrifter utgifna af föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 30.
Skrifter utgifna af föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 31.
Skrifter utgifna af föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 32.
Skrifter utgifna af föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 33.
Skrifter utgifna af föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 34.
Skrifter utgifna af föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 35.
Skrifter utgifna af föreningen "Svenska Folkskolans Vänner". Häft. 36.

Julkaisija

Tidnings- & Tryckeri-aktiebolagets tryckeri

Julkistamisajankohta

Kieli

sv

Provenienssi

Etusisäkannessa Gustaf Cygnaeuksen exlibris.