Finlands statskalender för året 1903. Utgifven efter hans kejserliga majestäts nådigste förordnande af Kejserliga Alexanders-universitetet i Finland

Dublin Core

Nimeke

Finlands statskalender för året 1903. Utgifven efter hans kejserliga majestäts nådigste förordnande af Kejserliga Alexanders-universitetet i Finland

Kuvaus

Ei luokkamerkintää. Hyllytetty luokkaan 76.2.

Julkaisija

Osakeyhtiö Weilin & Göös aktiebolag

Julkistamisajankohta

Kieli

sv