Utdrag utur alle ifrån 1776 utkomne publique handlingar, placater, förordningar, resolutioner och publicationer, som riksens styrsel samt inwärtes hushållning och författningar i gemen, jämväl och Stockholms stad i synnerhet, angå. Ellofte delen til 1779 års slut

Dublin Core

Tekijä

Nimeke

Utdrag utur alle ifrån 1776 utkomne publique handlingar, placater, förordningar, resolutioner och publicationer, som riksens styrsel samt inwärtes hushållning och författningar i gemen, jämväl och Stockholms stad i synnerhet, angå. Ellofte delen til 1779 års slut

Aihe

Julkaisija

Kongl. tryckeriet

Julkistamisajankohta

Kieli

sv