Bibliotheca Historica Sueo-Gothica; eller Förtekning Uppå Så väl trykte, som handskrifne Böcker, Tractater och Skrifter, hvilka handla om Svenska Historien, Eller därutinnan kunna gifva Ljus; med Critiska och Historiska Anmärkningar. Första Delen, Som innehåller de Böcker och Skrifter, hvilka röra Sveriges Geographie

Dublin Core

Nimeke

Bibliotheca Historica Sueo-Gothica; eller Förtekning Uppå Så väl trykte, som handskrifne Böcker, Tractater och Skrifter, hvilka handla om Svenska Historien, Eller därutinnan kunna gifva Ljus; med Critiska och Historiska Anmärkningar. Första Delen, Som innehåller de Böcker och Skrifter, hvilka röra Sveriges Geographie
Bibliotheca Historica Sueo-Gothica; eller Förtekning Uppå Så väl trykte, som handskrifne Böcker, Tractater och Skrifter, hvilka handla om Svenska Historien, Eller därutinnan kunna gifva Ljus; med Critiska och Historiska Anmärkningar. Andre Delen, Som innehåller de Böcker och Skrifter, hvilka angå Sveriges Natural-Historia

Aihe

Julkaisija

Anders Jac. Nordström

Julkistamisajankohta

Kieli

sv
la

Provenienssi

Etusisäkannessa merkintä Rättelser och tillägg införda!