...Det är, Nyckelen Til Förståndet, Eller Inledning til de fyra Oriental-Språken, Hebraiskan, Chaldaiskan, Syriskan och Arabiskan, som wisar, huru på kort tid, med egen flit, insicht deruti kan winnas. Den Studerande Ungdomen til tienst, Framgifwen. Upsatt i Stockholm åhr 1730. Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio

Dublin Core

Nimeke

...Det är, Nyckelen Til Förståndet, Eller Inledning til de fyra Oriental-Språken, Hebraiskan, Chaldaiskan, Syriskan och Arabiskan, som wisar, huru på kort tid, med egen flit, insicht deruti kan winnas. Den Studerande Ungdomen til tienst, Framgifwen. Upsatt i Stockholm åhr 1730. Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio

Aihe

Kuvaus

Teoksessa on myös aramean ja syyrian kieltä.

Julkaisija

Tryckt hos Sal. Direct. Mollers Änka med egen bekostnad

Julkistamisajankohta

Kieli

sv
iw
ar

Provenienssi

Nimiölehdellä nimikirjaimet E. H.