Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. Sev Vetus Testamentum Graecum juxta septuaginta interpretes ex auctoritate sixti quinti pontificis maximi editum. Juxta exemplar originale vaticanum Romae editum 1637 quoad textum accuratissime et ad amussim recusum. Editio stereotypa

Dublin Core

Muu tekijä

Nimeke

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. Sev Vetus Testamentum Graecum juxta septuaginta interpretes ex auctoritate sixti quinti pontificis maximi editum. Juxta exemplar originale vaticanum Romae editum 1637 quoad textum accuratissime et ad amussim recusum. Editio stereotypa

Aihe

Kuvaus

Vanha testamentti, kreikankielinen lukuunottamatta latinankielistä esipuhetta.

Julkaisija

Karl Tauchnitz (Caroli Tauchnitii)

Julkistamisajankohta

Kieli

el
la

Provenienssi

Nimiölehdellä omistajamerkintä: C:Hius.