Kongl. Directionens öfver allmänna spanmåls-magazins-inrättningen circulaire-bref til samtelige herrar landshöfdingarne, angående upbörds- och redovisnings-sättet så väl för husbehofs-brännings-arrendet och salu-accisen, som de öfrige ofvannämnde inrättning tillhörande medel, med mera

Dublin Core

Nimeke

Kongl. Directionens öfver allmänna spanmåls-magazins-inrättningen circulaire-bref til samtelige herrar landshöfdingarne, angående upbörds- och redovisnings-sättet så väl för husbehofs-brännings-arrendet och salu-accisen, som de öfrige ofvannämnde inrättning tillhörande medel, med mera

Aihe

Julkaisija

Anders Jacobsson Nordström

Julkistamisajankohta

Kieli

sv

Provenienssi

Etukannessa merkintä Åbo och Björneborgs Läns Landscontor.