Berättelse om Bibel-Sällskapernas i Finland Görömål för år 1830. Nittonde Årgången. Uppläst i dess Allmännä Sammankomst d. 14 Junii 1831

Dublin Core

Nimeke

Berättelse om Bibel-Sällskapernas i Finland Görömål för år 1830. Nittonde Årgången. Uppläst i dess Allmännä Sammankomst d. 14 Junii 1831

Aihe

Julkaisija

Christ. Ludv. Hjelt

Julkistamisajankohta

Kieli

sv

Provenienssi

Nimiölehdellä omistajamerkintä: Hr Prosten, Kyrkoherden C. J. Wallenius i Nurmijärwi.