Berättelse om Bibel-Sällskapernas i Finland Görömål för år 1831. Tjugonde Årgången. Uppläst i dess Allmännä Sammankomst d. 12 Junii 1832

Dublin Core

Muu tekijä

Nimeke

Berättelse om Bibel-Sällskapernas i Finland Görömål för år 1831. Tjugonde Årgången. Uppläst i dess Allmännä Sammankomst d. 12 Junii 1832

Julkaisija

Christ. Ludv. Hjelt

Julkistamisajankohta

Kieli

sv

Provenienssi

Kansilehdellä omistajamerkintä: Herr Professoren mm. D-. Hällström.